Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в докторів філософії уміння використовувати інформаційні технології, мережні ресурси та інші програмні продукти для здійснення наукового дослідження та освітньої діяльності. Мета досягається через практичне оволодіння аспірантами навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення персонального комп’ютера та технічними засобами, ознайомлення з основами технології розв'язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки та побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера


Код та найменування спеціальності: 

·       031 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       033 Філософія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня).

 

Код та найменування спеціальності: 

·       073 Менеджмент

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       053 Психологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       052 Політологія

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна

 

Код та найменування спеціальності: 

·       081 Право (освітньо-наукова програма)

Рівень вищої освіти: Третій (аспірантура)

Форма навчання: 

·       Денна

·       Заочна


Вибіркова дисципліна загального циклу