Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

  • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

  • Мовний менеджмент бізнесу та туризму.

  • Освітній менеджмент.

  • Менеджмент перекладацьких процесів.

  • Мовні технології.

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 052 Політологія

Спеціалізації: 

  • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна

Код та найменування спеціальності: 

 • 053 Психологія

Спеціалізації: 

  • Вікова та педагогічна психологія.

  • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна