Категорія призначена для розміщення наукових робіт студентів

Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів економічного факультету

Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

 • 071 Облік і оподаткування

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: 

 • Перший (бакалаврський)
 • другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна


Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів факультету політико-інформаційного менеджменту.

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
 • 052 Політологія 
 • 053 Психологія 
 • 229 Громадське здоров’я 
 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: 

  • Перший (бакалаврський)
  • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна


Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів факультету міжнародних відносин

Код та найменування спеціальності: 

 • 032 Історія та археологія

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація
 • Міжнародні відносини (International Relations)
 • Країнознавство

Рівень вищої освіти: 

 • Перший (бакалаврський)
 • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів факультету романо-германських мов


Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Рівень вищої освіти: 

 • Перший (бакалаврський)
 • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна

Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів науково-дослідного інституту ім. Іоникія Малиновського

Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право 
 • 081 Право (освітньо-професійна програма)
 • 081 Право (освітньо-наукова програма)

Рівень вищої освіти: 

 • Перший (бакалаврський)
 • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

 • Денна
 • Заочна


Курс призначений для розміщення наукових робіт студентів гуманітарного факультету

Код та найменування спеціальності: 

 • 033 Філософія
 • 034 Культурологія
 • 035. Філологія
 • 061 Журналістика
 • 031 Релігієзнавство

Спеціалізація:

 • 035.01 Філологія. Українська мова і література
 • 035.01 Філологія. Українська мова і література (літературна творчість)

Рівень вищої освіти: 

 • Перший (бакалаврський)
 • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна