Метою курсу є ознайомити студентів з основами державної політики у сфері електронного врядування в України та з закордонним досвідом, а також сформувати професійні компетенції прикладного спрямування.


Курс "Державна політика е-врядування" читається для студентів:

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Курс читається студентам бакалаврату спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна