Код та найменування спеціальності: 

 • 229 Громадське здоров’я

ОПП: 

 • Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна.


Мета навчальної дисципліни - формування знань про правове регулювання публічної служби в Україні та основних умінь по застосуванню  законодавства, що регулює відносини у сфері публічної служби (державної служби в органах виконавчої влади України, апараті органів законодавчої та судової влади, правоохоронних органах, служби в органах місцевого самоврядування).


Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право 

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

081 Право (освітньо-професійна програма)

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Курс читається студентам бакалаврату спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна