Дисципліна "Державна політика е-врядування" читається для студентів напряму підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є ознайомити студентів з основами державної політики у сфері електронного врядування в України та з закордонним досвідом, а також сформувати професійні компетенції прикладного спрямування.

Дисципліна "Документно-інформаційне забезпечення державного управління" читається для спеціальності  7.02010501 "Документознаство та інформаційна діяльність", метою якої є формування у студентів спеціальних компетенцій у галузі документно-інформаційного забезпечення державного управління.


Дисципліна "Організація публічного адміністрування" читається для студентів спеціальності  за напрямом 6.020105 "Документознаство та інформаційна діяльність", метою якої є ознайомлення студентів з основними принципами організації публічного адміністрування в Україні.