Прошу Вашого дозволу на розміщення матеріалів по зазначеному курсу.

Навчання в НаУОА передбачає не лише здобуття знань, а й вироблення вмінь, серед яких вміння проводити наукові дослідження є чи не найважливішим. Успішна реалізація останнього, окрім суб’єктивних факторів та зацікавлень студента, також залежить від розуміння базових засад наукової діяльності.

У цьому курсі ви зможете закріпити отримані раніше знання і навчитеся їх використовувати у письмових роботах. Ми розглянемо усі етапи написання курсової роботи – від вибору теми до її оформлення, а на практичних заняттях будемо проговорювати усі частини роботи. Таким чином, ви отримаєте не тільки розуміння того, що і як писати у курсовій роботі та інших видах письмових робіт, але й зможете здобути вміння, необхідні для успішної професійної діяльності.

Мета курсу – знайомство з базовими засадами наукової роботи та вироблення навиків академічного письма.

Після вивчення курсу ви будете краще знати: логічну послідовність побудови дослідження, правила формулювання проблеми, мети, предмету і завдань роботи, зв’язок між підходом, методологією і методом, правила оформлення наукових робіт. Крім того, очікується, що ви будете вміти: самостійно формулювати думки і логічно їх пов’язувати у тексті, відрізняти важливі дані від другорядних, інтерпретувати отримані результати і формулювати висновки.

У разі засвоєння курсу ви отримаєте надійну основу для успішної наукової діяльності.

Код та найменування спеціальності: 

 • 052 Політологія

Спеціалізації: 

  • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Курс читається студентам бакалаврам спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".


Код та найменування спеціальності: 

·         029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

o        Документознавство та інформаційна діяльність

o        Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o        Денна

o        заочна


Курс читається студентам магістрам спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.
Курс читається студентам бакалаврам спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • ДеннаКод та найменування спеціальності

 • 053 Психологія

Спеціалізації

  • Вікова та педагогічна психологія.
  • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

  • Денна
  • Заочна

Курс для студентів 1 курсу факультету романо-германських мов

Курс читає: доктор педагогічних наук, професор,  Жуковський В.М.