Курс читається студентам бакалаврам спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".


Код та найменування спеціальності: 

·         029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

o        Документознавство та інформаційна діяльність

o        Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o        Денна

o        заочна