Курс для студентів 1 курсу факультету романо-германських мов

Курс читає: доктор педагогічних наук, професор,  Жуковський В.М.