Курс читається студентам магістеріуму спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".


Код та найменування спеціальності: 
  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

    • Документознавство та інформаційна діяльність

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна