Курс читається студентам магістрам спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

    • Документознавство та інформаційна діяльність.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.