• Для магістратури спеціальності 051 Економіка

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна