Для бакалаврату спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Міжнародні відносини":


Предметом вивчення обов’язкової навчальної дисципліни є особливості організації та методика наукових досліджень. Зважаючи на те, що основою будь-якого навчального процесу є отримання теоретичних та практичних знань зі спеціальності, дана дисципліна дає можливість студентам оперувати певним інструментарієм наукового дослідження, що, своєю чергою, дозволяє на необхідному рівні формувати професійні знання, вміння й навички.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна