Мета вивчення курсу – подальше розширення отриманих знань і вдосконалення набутих умінь/навичок з урахуванням специфічних умов і вимог, які ставляться перед фахівцями в галузі лінгвістики на ринку послуг.

Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

  • Мовний менеджмент бізнесу та туризму.

  • Освітній менеджмент.

  • Менеджмент перекладацьких процесів.

  • Мовні технології.

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

Контрольна робота має на меті оцінити рівень знань з англійської мови студентів усіх факультетів (окрім РГМ) НаУОА. 

Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

  • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 031 Релігієзнавство

Спеціалізації: 

  • Релігія і медіа

  • Екуменічні студії.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

Мета вивчення курсу - набуття студентами навичок академічного письма, а саме навичок написання есе різних типів, та розвиток письмової компетентності.


Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

  • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна