Метою навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (іспанська)» є реалізація комплексу цілей, зокрема: практичної - формування у здобувачів вищої освіти комунікативної, лінгвістичної і соціокультурної компетентностей на рівні А1; когнітивної – формування когнітивної компетентності у взаємозв’язку з іншими видами компетентностей; емоційно-розвивальної – формування у здобувачів вищої освіти позитивного ставлення до оволодіння як мовою, так і культурою іспаномовного світу; освітньої – розвиток здатності до самооцінки та самовдосконалення, що стане передумовою професійного становлення і зростання майбутніх фахівців спеціалізації "Країнознавство"; виховної – виховання та розвиток у студентів почуття самосвідомості, формування вміння міжособистісного спілкування, необхідних для повноцінного функціювання як у навчальному середовищі, так і за його межами.

Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Метою курсу є подальший розвиток мовленєвої компетентності студентів спеціальтностей "Міжнародні відносини" та "Країнознавство" з метою досянення рівня А2+.

 • Код та найменування спеціальності: 

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  ОПП: 

  Міжнародні відносини (International Relations)

  Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

  Форма навчання: 

  Денна


  Код та найменування спеціальності: 

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  ОПП: 

  Країнознавство

  Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

  Форма навчання: 

  Денна


Метою курсу  "Друга іноземна мова (іспанська) МВ-21" є формування у студентів другого курсу спенціальності "Міжнародні відносини" мовленєвої компетенції рівня А1+.

 • Код та найменування спеціальності: 


 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 • ОПП: 


 • Міжнародні відносини (International Relations)

 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)


 • Форма навчання: 


 • Денна