Курс “Німецька мова” покликаний розвинути та вдосконалити комунікативні німецькомовні уміння студентів для застосування їх як у вирішенні професійних завдань, так і в повсякденному житті, навчити правильно формулювати думки німецькою мовою з точки зору фонетики, граматики, лексики та вдосконалити кожен окремий вид мовленнєвої діяльності на початковому рівні (Niveaustufe A1, А2).

Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


 


Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


 Курс "Німецька мова" спрямований на формування комунікативних німецькомовних умінь студентів для застосування їх як у вирішенні професійних завдань, так і в повсякденному житті, що досягається шляхом розвитку та вдосконалення вмінь правильно формулювати думки німецькою мовою з точки зору фонетики, граматики, лексики та вдосконалення кожного окремого виду мовленнєвої діяльності на рівнях (Niveaustufe А1, A2, В1).

Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна