Категорія приозначена для розміщення наукових робіт студентів факультету РГМ

Курс призначений для розміщення наукових робіт

Код та найменування спеціальності: 

·        035 Філологія

Спеціалізації: 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: 

  • Перший (бакалаврський)
  • Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна
  • Заочна