Мета навчальної дисципліни - формування знань про правове регулювання публічної служби в Україні та основних умінь по застосуванню  законодавства, що регулює відносини у сфері публічної служби (державної служби в органах виконавчої влади України, апараті органів законодавчої та судової влади, правоохоронних органах, служби в органах місцевого самоврядування).


Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право 

Спеціалізації: 

  • Право 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

081 Право (освітньо-професійна програма)

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна


Метою курсу є ознайомити студентів з основами державної політики у сфері електронного врядування в України та з закордонним досвідом, а також сформувати професійні компетенції прикладного спрямування.


Курс "Державна політика е-врядування" читається для студентів:


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Курс читається студентам бакалаврату спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна