Дисципліна "Організація публічного адміністрування" читається для студентів спеціальності  за напрямом 6.020105 "Документознаство та інформаційна діяльність", метою якої є ознайомлення студентів з основними принципами організації публічного адміністрування в Україні.