Мета вивчення курсу -  ознайомити студентів із роллю та  значенням психології прийняття рішень в загальній структурі діяльності особистості; ознайомити із основними проблемами при прийнятті рішень; сформувати практичні навички щодо застосування основних методів та технологій прийняття рішень. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія

Спеціалізації: 

    • Психологія.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.