Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Для бакалаврату спеціальності 013 Початкова освіта:

 

Код та найменування спеціальності

 • 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·         Денна

·         Заочна

кафедра психології та педагогіки


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • ДеннаМета курсу –- на основі знань з основ програмування на C++, дискретної математики сформувати у студентів знання про суть програмування на мові C#, синтаксис та семантику мов програмування високого рівня, базові структури даних, базові структури програм та приклади їх реалізації у Visual Studio, методи проектування, розробки та супроводження прикладних програм; навчити студентів самостійно вивчати навчальну літературу з програмування; сформувати у студентів системний підхід при вивченні програмування.

Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна