Код та найменування спеціальності: 

 • 035 Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • ЗаочнаКод та найменування спеціальності: 

            035 Філологія

Спеціалізації: 

 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • заочна


Для бакалаврату спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська):


Код та найменування спеціальності: 

            035 Філологія

Спеціалізації: 

 • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • заочна


Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Метою курсу “Друга іноземна мова (німецька)” є розвинути та вдосконалити комунікативні німецькомовні уміння студентів для застосування їх як у вирішенні професійних завдань, так і в повсякденному житті, навчити правильно формулювати думки німецькою мовою з точки зору фонетики, граматики, лексики та вдосконалити кожен окремий вид мовленнєвої діяльності на початковому рівні (Niveaustufe B1)


Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна
Код та найменування спеціальності: 

 • 035 Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Курс “Німецька мова” покликаний розвинути та вдосконалити комунікативні німецькомовні уміння студентів для застосування їх як у вирішенні професійних завдань, так і в повсякденному житті, навчити правильно формулювати думки німецькою мовою з точки зору фонетики, граматики, лексики та вдосконалити кожен окремий вид мовленнєвої діяльності на початковому рівні (Niveaustufe A1, А2).

Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


 


Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право 

  Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

  Форма навчання: 

   • Денна


   Курс "Німецька мова" спрямований на формування комунікативних німецькомовних умінь студентів для застосування їх як у вирішенні професійних завдань, так і в повсякденному житті, що досягається шляхом розвитку та вдосконалення вмінь правильно формулювати думки німецькою мовою з точки зору фонетики, граматики, лексики та вдосконалення кожного окремого виду мовленнєвої діяльності на рівнях (Niveaustufe А1, A2, В1).

  Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  ОПП: 

   • Міжнародні відносини (International Relations)

  Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

  Форма навчання: 

   • Денна