1. Педагогічна практика (заочне) (0305 «Філологія». Спеціальність 6.030500, англійська мова та література).
  2. Асистентська практика (035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)).
  3. Педагогічна практика (Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська, німецька)).
  4. Перекладацька практика (Підготовки бакалавра напряму 6.02030302 – Філологія спеціальності «Мова та література (англійська)»)