1. Педагогічна практика (заочне) (0305 «Філологія». Спеціальність 6.030500, англійська мова та література).
 2. Асистентська практика (035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)).
 3. Педагогічна практика (Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська, німецька)).
 4. Перекладацька практика (Підготовка бакалавра напряму 6.02030302 – Філологія спеціальності «Мова та література (англійська)»)
 5. Мовна практика для студентів 2 курсу (ДІМ французька)(Підготовка бакалавра напряму 6.02030302 – Філологія, спеціальність «Мова та література (англійська)»)
 6. Мовна практика для студентів 2 курсу (ДІМ німецька)(Підготовка бакалавра напряму 6.02030302 – Філологія, спеціальність «Мова та література (англійська)»)Код та найменування спеціальності: 

 • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

  • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: 

 • Перший (бакалаврський)
 • Другий (магістерський

Форма навчання: 

  • Денна

  • заочна