Предметом навчальної дисципліни є особливості методики викладання у вищій школі професійних дисциплін спеціальності «Історія», вивчення нових вимог до вищої освіти з точки зору економічних, соціальних, демографічних, екологічних факторів; ознайомлення з процесами, які відбуваються в європейському освітньому просторі, та з новітніми методами і формами навчання. Навчальна дисципліна «Методика викладання у вищій школі» є базовою і призначеною для студентів V курсу факультету міжнародних відносин спеціальності «Історія» денної форми навчання. 

Метою курсу є формування стійкої системи знань про теоретичні та практичні аспекти методики викладання у вищій школі, психологічні та педагогічні основи навчального процесу у ВНЗ, принципи і методи проведення лекційних, практичних, семінарських занять, особливостей наукової та виховної роботи тощо

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна