Предметом навчальної дисципліни є особливості методики викладання у вищій школі професійних дисциплін спеціальності «Історія», вивчення нових вимог до вищої освіти з точки зору економічних, соціальних, демографічних, екологічних факторів; ознайомлення з процесами, які відбуваються в європейському освітньому просторі, та з новітніми методами і формами навчання. Навчальна дисципліна «Методика викладання у вищій школі» є базовою і призначеною для студентів V курсу факультету міжнародних відносин спеціальності «Історія» денної форми навчання. 

Метою курсу є формування стійкої системи знань про теоретичні та практичні аспекти методики викладання у вищій школі, психологічні та педагогічні основи навчального процесу у ВНЗ, принципи і методи проведення лекційних, практичних, семінарських занять, особливостей наукової та виховної роботи тощо


Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

    • Історія України

    • Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.