Розуміння сутності етнічних та етнополітичних проблем, причин їх виникнення та шляхів ліквідації в сучасному світі є важливою складовою підготовки фахівців-міжнародників. Вивчення дисципліни «Етнополітичні проблеми сучасної України та країн світу» має теоретичну та практичну складову. Теоретична складова уможливлює розуміння різних підходів у світовій та українській науці до понять «етнополітика», «етнополітологія», «етнічність», «нація», «націоналізм», «шовінізм», «етнічний конфлікт»,  «політизація етнічності», «етнізація політики», «етноконфліктологія» тощо.

Практична сторона допоможе студентам на основі різноманітних прикладів оволодіти знанням про основні підходи до розв’язання етнічних конфліктів або тих конфліктів, що мають етнічну складову, проектувати можливі сценарії розвитку конфліктної ситуації, обирати найоптимальніші з них.