Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

    • Історія України

    • Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.