• Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

   • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

   • Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

   • Рівень вищої освіти: Третій (освітньо-науковий)

  Форма навчання: 

   • Денна

   • Заочна