Код та найменування спеціальності: 

 • 035. Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Філологія. Українська мова і література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна

   Код та найменування спеціальності: 

   • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

   Спеціалізації: 

    • Документознавство та інформаційна діяльність

    • Менеджмент соціокультурної діяльності

   Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

   Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна

   Код та найменування спеціальності: 

   • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

   Спеціалізації: 

    • Мова і література (англійська, німецька/французька)

   Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

   Форма навчання: 

    • Денна

    • заочна