Дисципліна «Політико-правові студії» має на меті вивчення та закріплення знань студента про зміст таких явищ як держава, влада, політична система, політичні відносини, політичні партії і громадські організації. Дисципліна також передбачає вивчення основних понять теорії держави і права, а також важливих інститутів конституційного, трудового, цивільного, сімейного, адміністративного, кримінального та інших галузей права.