Курс має на меті ознайомити студентів магністеріуму з актуальними питаннями сучасних міжнародних (глобальних і регіональних) відносин. Завданням курсу є сприяти освоєнню інструментарію аналізу тенденцій і закономірностей міжнародних процесів, встановлення причин їх виникнення та наявних і потенційних наслідків. Серед завдань також допомога у формуванні методики міжнародного політологічного дослідження.