Навчальний курс “Кримінально-виконавче право” розрахований на студентів 2 та 3-го курсів галузі знань 0304 – Право напряму підготовки 6.030401 – Правознавство для поглибленого вивчення норм, що регулюють відносини в сфері виконання й відбування покарань в Україні, та правових основ діяльності Державної пенітенціарної служби України (Міністерства юстиції як правонаступника ДПтСУ).

Завдання курсу – навчити студентів орієнтуватися в основних поняттях та проблемах кримінально-виконавчого права.

Мета вивчення курсу – поглиблене вивчення студентами норм Кримінально-виконавчого кодексу України та деяких інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері виконання покарань в Україні.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

  • основні поняття та основні засади виконання покарань;

  • структуру та завдання Державної пенітенціарної служби України (Міністерства юстиції як правонаступника ДПтСУ);

  • порядок здійснення виконання покарань органами та установами виконання покарань;

  • акти, що регулюють порядок розподілу засуджених та виконання покарань;

  • інші види діяльності Державної пенітенціарної служби України (Міністерства юстиції як правонаступника ДПтСУ);

Студент повинен вміти:

  • орієнтуватись в нормативній базі, яка регулює діяльність Державної пенітенціарної служби України (Міністерства юстиції України) з питань виконання покарань;

  • визначати установи виконання покарань для різних категорій засуджених, виходячи з тяжкості злочину та особи засудженого;

  • правильно визначати межі діяльності органів Державної пенітенціарної служби України;

  • вміти розв’язувати задачі на відповідну тематику.