Курс "Теорія і практика масової інформації" для студентів заочної форми навчання.