• Код та найменування спеціальності: 
  • 051 Економіка

 • Код та найменування спеціальності: 
  • 071 Облік і оподаткування


 • Код та найменування спеціальності: 
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

 • Форма навчання: 

  • Денна