Курс читається для студентів-бакалаврів (4-го курсу) факультету РГМ. Курс - за вибором.