Курс читається на третьому курсу факультету РГМ і входить в перелік обов'язкових дисциплін.