Мета вивчення курсу – формування знань щодо можливостей та використання інструментів сучасної теорії гри для моделювання, аналізу та обґрунтування господарських рішень в економіці та підприємництві.

Завдання вивчення курсу – оволодіння основними принципами побудови та використання економіко-математичних моделей на підґрунті концепції та інструментарію теорії гри.

Предмет: економіко-математичні моделі обґрунтування рішень за умови невизначеності, конфлікту та зумовленого ними ризику, тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін (гравців) або протилежні (у разі антагоністичних ігор), або не збігаються, хоча й не є протилежними ( у разі ігор з непротилежними інтересами).