Мета навчальної дисципліни: поглиблення знань та навиків дослідження ринкової економіки методами економіко-математичного моделювання..

Завдання навчальної дисципліни: вивчення методів побудови та моделей оцінки економічних процесів в ринковому середовищі.