Мета даної дисципліни - формування у студентів напряму підготовки “Економічна кібернетика” культури збору, обробки та використання інформації в професійній діяльності з допомогою комп'ютерної техніки, інформаційних технологій і телекомунікацій, а також оволодіння основами створення програм обробки даних інструментальними засобами програмування .