1. Виробнича практика (магістеріум)

Виробнича (переддипломна) практика студентів - невіддільна частина підготовки фахівців за спеціальністю «Право».

Мета практики оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їхньої майбутньої професії; формування у студентів на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень; виховання потреби систематично поновлювати знання студентів, підвищувати їхню правову культуру та професійну правову свідомість; закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, що отримані в університеті при вивченні юридичних дисциплін; навчити застосовувати знання у практичній діяльності, набути досвід роботи.