• Код та найменування спеціальності: 
    • 071 Облік і оподаткування
  • Спеціалізації: 

    • Облік і аудит
  • Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

  • Форма навчання: 

    • Денна