Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія

Спеціалізації: 

    • Вікова та педагогічна психологія.

    • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна