"Основи біології та генетики людини" вивчаються студентами-психологами (факультет ПІМ) згідно навчального плану на 1 курсі  у 2 семестрі.