Мета вивчення курсу - формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі національних  стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна