Мета вивчення курсу - формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі національних  стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

Спеціалізації: 

  • Економічна кібернетика

  • Цифровий маркетинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Бізнес-аналітика

  • Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна