Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань з управління фінансами підприємств, операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання. 


Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

  • Облік і аудит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.