Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи знань з управління фінансами підприємств, операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання. 


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна