Мета навчальної дисципліни полягає у набутті теоретичних знань і практичних навичок з питань ведення обліку та складання звітності у суб’єктів малого підприємництва.  


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна