Курс покликаний сприяти формуванню в студентів цілісного й науково-осмисленого бачення процесу поширення й основних етапів утвердження православ’я та розбудови церковних структур на землях сучасної України від найдавніших часів до сьогодення. Передбачається дати стислий огляд джерел та історіографії історії Церкви в Україні, головна увага концентрується на вузлових проблемах історії УПЦ: християнізація Руси-України, Берестейська унія, поділ Київської митрополії і її підпорядкування Московському Патріархату, виникнення УАПЦ та її відновлення під час Другої світової війни, аналіз сучасної міжконфесійної ситуації і місце православ'я в незалежній Українській державі.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

    • Історія України зі знанням іноземної мови.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна