Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української державності» є  формування всебічно розвиненої та соціально активної особу, вона покликана забезпечити глибокі знання історичного шляху українського народу, формування державності протягом останнього тисячоліття і розвитку його національних цінностей; вміння визначити вклад національних цінностей у загальнолюдські; переконливо засвоїти ідеали гуманізму та демократії; формувати історичну свідомість як основу всієї суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та реального сьогодення.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна