Мета вивчення курсу - дослідження та вивчення теоретичних та практичних засад формування, зміни та перерозподілу грошових фондів у межах глобального фінансового простору, а також набуття навичок моніторингу, оцінювання різноманітних фінансових інструментів, що функціонують на міжнародному рівні.

Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна