Дисципліна належить до циклу вибіркових дисциплін для студентів спеціальності 032 Історія та археологія