1. Виробнича (творча) практика (6.020303 «Філологія». Спеціалізація  «Літературна творчість»).
  2. Діалектологічна практика (Спеціальності «Українськамова і література», «Українська мова і література з додатковою спеціальністю»).
  3. Фольклорна практика (Напрям підготовки 035 спеціальність «Філологія. Українська мова і література»).
  4. Педагогічна практика у ЗНЗ (Напрям підготовки 6. 020303 ФІЛОЛОГІЯ, спеціальність “Українська мова і література”, “Літературна творчість”).
  5. Педагогічна практика у ВНЗ (Напрям підготовки 035 ФІЛОЛОГІЯ, спеціальність “Українська мова і література”).