Метою курсу є актуалізація та поглиблення студентами систематичних знань з теорії та практики наукових досліджень, здобутих в процесі навчальної та наукової роботи на першому – третьому роках навчання. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

    • Історичний туризм

    • Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна