Метою курсу є набуття студентами систематичних знань з основних проблем історії української історіографії ХХ століття. Перед студентами ставиться проблема розуміння взаємозв’язку між соціокультурними та політичними обставинами українського історіописання та концептуальним виміром наукової діяльності українських істориків., значення наукових- установ та серійних й періодичних видань з історичних наук, історіографічної творчості українських істориків «першого» та «другого» плану, ролі політичного тиску та замовлення в історії української історіографії зазначеного періоду. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна